Behavioral Optometry Academy Foundation

Studie aan de Behavioral Optometry Academy Foundation

Misschien denk je “Wat is Behavioral Optometry” en “Wat heb jij hier straks aan”?

Behavial betekent Gedrag dus letterlijk betekent het dus Gedragsoptometrie. De benaming Functionele Optometrie geeft eigenlijk beter aan waar het bij Behavioral Optometry om gaat.

Als je gezonde ogen en een scherp zicht hebt, betekent dat niet automatisch dat je efficiënt en prettig kunt kijken. Wanneer  je ogen niet goed samenwerken kan dit grote gevolgen hebben en veel klachten in je functioneren veroorzaken. Bijvoorbeeld een lui oog, whiplash, hoofdpijn, lees- en leerproblemen en evenwichtsstoornissen.

Na het doorlopen van de studie Behavioral Optometry kunnen wij, Jeroen en Marloes, straks onder andere, onderzoeken hoe iemand kijkt en hoeveel moeite en energie het kost om te kunnen kijken. Aan de hand van de resultaten en geconstateerde problemen uit dit onderzoek kunnen we je zicht met behulp van verschillende technieken en/of behandelingsmethoden herstellen of verbeteren.